Sodininkų bendrija "Rasa - 2"
 

Mokesčiai už 2019 metus

Tiksliniai mokesčiai (nuo 2016 m.): 5 Eur už arą. Tiksliniai mokesčiai mokami iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.

Kilovatvalandės kaina (nuo 2019 m. sausio mėn.):  0,13 Eur. Už sunaudotą elektros energiją mokama iki einamojo mėnesio 12 d.

Mokestis už kelių remontą (sprendimas priimtas visuotiniame Bendrijos narių susirinkime, vykusiame 2016 m. gegužės 14 d., sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto parengimui bei kelio remontui. Mokestis turi būti sumokėtas iki 2016 m. liepos 1 d. Sprendimas įtvirtintas 2016 m. gegužės 14 d. Pakartotinio visuotinio sodininkų bendrijos "Rasa-2" narių susirinkimo, vykusio 2016 m. gegužės 14 d., protokolu.) - 50 EUR (skolininkams)

Mokestis už kelių asfaltavimą (Rasos 1-osios g. ir Rasos 2-osios g. gatvių sutvarkymas iš esmės arba remontas, Purnuškių g. asfaltavimas; sprendimas priimtas pakartotiniame visuotiniame sodininkų bendrijos "Rasa-2" narių susirinkime, vykusio 2017 m. birželio 10 d., įtvirtinto 2017 m. birželio 10 d. protokolu.) - 150 EUR (skolininkams)

Sumokėti galima tiesiogiai mūsų buhalterei arba per banką:

Buhalterė -  Rimantė Juodelienė, el. paštas rimantejuod@gmail.com 

SB "Rasa-2"

Bendrijos atsiskaitomoji sąskaita:Nr. LT867044060007540106
AB SEB Bankas
Banko kodas: 70440


Dėmesio! Remiantis vidaus tvarkos taisyklių 102 punktu, laiku nesumokėjus 100 ir 101 punkte arba atskirame Bendrijos narių susirinkimo sprendime nurodytų mokesčių, skaičiuojami delspinigiai, kurie yra lygūs 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos.